סקוטלנד בעקבות "נוכרייה" / דיאנה גבלדון

המסע בתהליך בנייה ופיתוח, עוד מעט יוצאות למסע הכנה…